humanism

Humanisternas idéprogram. Förbundet Humanisterna i Sverige har fastställt ett idéprogram. I det presenteras den sekulära humanismen som begrepp och som livsåskådning, samt Humanisternas uppfattningar i ett antal centrala politiska frågor. Du kan ladda ner Humanisternas idéprogram som PDF här. Humanism och humanist är ord som används i flera betydelser. Men humanismen som livssyn står för ett tydligt ställningstagande. Den sätter människan och människovärdet i centrum. Den förenar medmänsklighet och förnuft i en strävan att skapa ett bättre samhälle, där ansvaret läggs på människan själv. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar. Under denna meny kan du läsa om den sekulära humanismen och humaniströrelsens idéer samt möta några humanister som motiverat sitt engagemang för den sekulära humanismen. Här kan du också ladda.

Humanism - arbetsgivarens

Läran framhåller förnuft, tolerans och personligt ansvar. Detta innebär att söka kunskap om och förståelse för livets alla aspekter såväl fysiska som andliga. Just naturrätten är dock inte nödvändig, tvärt om är Sveriges mest kände utilitarist Torbjörn Tännsjö en framträdande humanist. Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild. Att istället för att gräva ned sig i det som är sjukt välja att fokusera på det friska och starka i individen ger människor en större livsglädje och en vilja att kämpa för sina liv. Enligt lagen ska skolorna vara öppna för alla och deltagandet i de religiösa inslagen frivilligt.

Humanism - spckhuggare

Humanism är som regel ett privat eller personligt ställningstagande, och innebär inte nödvändigtvis medlemskap i någon särskild förening. Alla artiklar som behöver källor Artiklar som behöver fotnoter Alla artiklar som behöver fotnoter. Han var därför emot auktoritetstro. En humanistisk kultur ger frihet åt både nyskapande och tradition. Historisk bakgrund Humanismen är en idéströmning som växte fram i slutet av medeltiden. humanism

Humanism Video

Humanist Theory

0 Replies to “Humanism”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *