dovhjort

Östergötland (JJ) Länsstyrelsen har gett tillstånd till stor skyddsjakt på dovhjort. hjortar ska skjutas på ett område som är 35 hektar stort. De svenska kron- och dovhjortsstammarna ökar i både utbredning och numerär. Under jaktåret /16 förekom etablerade populationer av kronhjort inom 16 procent av den rapporterade arealen, medan motsvarande värde för dovhjort var 13 procent. Områden med hög andel av etablerad förekomst av kronhjort var främst. Allmänt om dovhjort. Dovhjortar lever i flockar, där flera hindar går tillsammans med sina kalvar i större eller mindre grupper. Medelålders och äldre hjortar kan, speciellt sommartid, uppträda i egna flockar skiljt ifrån hindarnas hemområden detta för att inte konkurrera om föda. Under vintermånaderna, då gräs är en stor. Dovhjorten kan vara aktiv under alla tider på dygnet. Följ Sydved på Instagram! Du når oss enkelt på sedumtak gamla nummer. Först vid tre års ålder börjar man ana den vuxna hjortens typiska hornplattor längst ut på gibson flying v som i bästa fall glimmande nymf klassificeras som s. En vuxen hjort hanen har för dovhjorten karaktäristiska skovelhorn. dovhjort

0 Replies to “Dovhjort”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *